Kontroling w przedsiębiorstwie w ujęciu praktycznym – poziom rozszerzony

Szkolenie skierowane jest dla osób zainteresowanych kontrolingiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu właściwie zaprojektowanego kontrolingu dla przedsiębiorstwa, tworzenie informatycznych narzędzi kontrolingu, rola systemów finansowo-księgowych w tworzeniu efektywnej informacji zarządczej, zasady tworzenia raportów analitycznych, implementowanie systemu oraz skuteczna współpraca w celu uzyskania poprawy efektywności wszystkich obszarów przedsiębiorstwa

Program szkolenia ustalany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego.

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

 

 

Prześlij nam infromację o zainteresowaniu szkoleniem, wypelniajac formularz zgłoszeniowy. Nie zobowiązuje do niczego. Daje nam informację o ilości zainteresowanych osób.

 

Wybierz na co chcesz się zgłosić:

TELEFON

(22) 59 00 706