Mediacje sądowe i pozasądowe oraz konstruowanie ugód

Szkolenie skierowane jest dla osób zainteresowanych mediacjami sadowymi i pozasadowymi oraz konstruowaniem ugód. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Cele szkolenia:

  • celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu metod rozpoznawania i klasyfikowania konfliktów oraz technik mediacyjnych, metodyka prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich, zasady postępowania i sporządzania dokumentacji w sądowym postępowaniu
  • szkolenie kończy się egzaminem, uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu mediatora i do wpisania się na listę mediatorów sądowych stałych przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego.

 

Prześlij nam infromację o zainteresowaniu szkoleniem, wypelniajac formularz zgłoszeniowy. Nie zobowiązuje do niczego. Daje nam informację o ilości zainteresowanych osób.

 

Wybierz na co chcesz się zgłosić:

TELEFON

(22) 59 00 706