Odpowiedzialność odszkodowawcza przedstawicieli administraci publicznej i funkcjonariuszy za błędy w pracy

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematem odpowiedzialności odszkodowawczej przedstawicieli administracji publicznej i funkcjonariuszy za błędy w pracy. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. Odpowiedzialność władz publicznych w świetle Konstytucji
  2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone
  3. Analiza wyroków Trybunału Konstytucyjnego
  4. Tematyka prywatyzacji zadań publicznych, a odpowiedzialność odszkodowawcza
  5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności odszkodowawczej

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego.

 

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

 

 

Prześlij nam infromację o zainteresowaniu szkoleniem, wypelniajac formularz zgłoszeniowy. Nie zobowiązuje do niczego. Daje nam informację o ilości zainteresowanych osób.

 

Wybierz na co chcesz się zgłosić:

TELEFON

(22) 59 00 706