Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematem prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony lub zakladki „Zapisz się”, a także dla grup zorganizowanych np. grupy pracowników.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. Proces postępowania administracyjnego przy wydawaniu pozwoleń na budowę i zgłaszania do realizacji obiektów nie wymagających pozwoleń na budowę w oparciu o zapisy Ustawy „Prawo Budowlane” oraz zapisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  2. Proces przygotowania inwestycji i warunków jakie trzeba spełnić dla uzyskania pozwolenia na budowę w świetle obowiązującego prawa.
  3. Proces planowania i realizacji procesu inwestycyjnego i miejsce kosztorysów, procesu projektowania, uzyskiwania prawomocnych pozwoleń na budowę, umów realizacyjnych w procesie inwestycyjnym w budownictwie.
  4. Kosztorys inwestorski w postępowaniach przetargowych stanowiących podstawę do ustalenia szacunkowego kosztu wykonania określonych robót i jest przygotowywany przez zamawiającego.
  5. Kosztorys powykonawczy, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy.
  6. Zasady weryfikacji ofert w procesie przetargowym w oparciu o kosztorys inwestorski i dociekania obiektywnej zasadności wyboru wykonawcy.
  7. Zasady sporządzania umów wzajemnych, realizacyjnych w relacjach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych w procesie inwestycyjnym.\

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego.

 

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

 

 

Prześlij nam infromację o zainteresowaniu szkoleniem, wypelniajac formularz zgłoszeniowy. Nie zobowiązuje do niczego. Daje nam informację o ilości zainteresowanych osób.

 

Wybierz na co chcesz się zgłosić:

TELEFON

(22) 59 00 706