Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną, już XIII edycję Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości, których tematem przewodnim jest:

„Bezpieczna nieruchomość. Skutki i konsekwencje w niedopełnieniu obowiązków zarządcy.”

16 kwietnia 2015 godzina 9:00
Wyższa Szkoła Menedżerska,
ul. Kawęczyńska 36, Warszawa aula F401

W programie między innymi:

  • Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości za właściwe wyposażenie i eksploatację obiektów.
  • Podstawowa funkcja i znaczenie dokumentacji pokontrolnej.
  • Waga szkoleń z zakresu BHP i Ppoż. Jaki powinien być ich użyteczny zakres.
  • Jakie najczęściej występują istotne niedociągnięcia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji, eksploatacji i zabezpieczenia pożarowego obiektów.
  • Cel i metodyka prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego.
  • Uprawnienia osób dokonujących przeglądów i obowiązkowych kontroli.
  • Odpowiedzialność karna Właściciela i Zarządcy.
  • Jakie nowelizacje ustawy Prawo budowlane czekają nas w 2015 roku

 

 

Konferencja zwieńczona będzie losowaniem nagród, rozdaniem imiennych certyfikatów uczestnictwa w konferencji oraz zaproszeniem na uroczysty serwowany na ciepło lunch.

Szersze informacje o konferencji oraz szczegółowy program już wkrótce będa mogli Państwo znaleźć w aktualnościach.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne

Warunkiem uczestnictwa w XIII edycji Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości jest wypełnienie karty zgłoszeniowej znajdującej się po prawej stronie „Pobierz kartę zgłoszeniową!” i przesłanie jej mailem na jeden z adresów: karolina.tymochowicz@csd.waw.pl, csd@csd.waw.pl, biuro@warecka.eu lub faxem na nr (22) 59 00 704

Przyjmowanie zgłoszeń zakończone