XIII Mazowieckie Spotkania Zarządców Nieruchomości za nami. W dniu 16 kwietnia 2015 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36 mieliśmy okazję gościć 150 osób. Jesteśmy niezwykle zaskoczeni tak dużą frekwencją. Wszystkim obecnym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie!

Tematem przewodnim XIII Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości było:

„Bezpieczna nieruchomość. Skutki i konsekwencje w niedopełnieniu obowiązków zarządcy.”

Zoragnizowane przez nas spotkanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości WARECKA zaowocowało prezentacjami sześciu firm sponsorujących oraz trzema wykładami w wykonaniu p. Witolda Malinowskiego- Prezesa Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „WARECKA” oraz członka zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, a także kpt. pożarnictwa Kazimierza Chojeckiego.

Tematyka XIII Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości obejmowała głównie zagadnienia związane z bezpieczeństwem nieruchomości i obowiązkami jakie spadają na zarządcę. Rozmawialiśmy między innymi o metodyce prowadzienia Książki Obiektu Budowlanego, podstawoej funkcji i znaczeniu dokumentacji pokontrolnej oraz wpływie właściwej konserwacji i eksploatacji instalacji. Całość konferencji zakończył i tym razem kpt. pożarnictwa Kazimierz Chojecki, z którym mogliśmy porozmawiać na temat właściwego wyposażenia i eksploatacji budynków oraz uprawnień osób dokonujących obowiązkowych kontroli.

Swoje produkty reprezentowali:

Dzięki firmie Respol uczestnicy otrzymali szansę na wylosowanie nagród. Wyłoniliśmy 4 osoby, które otrzymały atrakcyjne upominki. Całość spotkania zwieńczyliśmy tak jak zwykle- rozdaniem certyfikatów potwierdzających udział w XIII Mazowieckich Spotkaniach Zarządców Nieruchommości.

Wszystkim uczestnikom XIII Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości, Gościom oraz Wystawcom serdecznie dziękujemy za współpracę, udział oraz miłą atmosferę którą udało nam się stworzyć. Mamy nadzieję, że i tym razem Spotkania przysłużyły się poszerzeniu wiedzy, integracji środowiska, oraz stanowiły forum wymiany poglądów i doświadczeń.