XIV Mazowieckie Spotkania Zarządców Nieruchomości za nami. W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36 mieliśmy okazję gościć ok. 80 osób. Wszystkim obecnym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie!

Tematem przewodnim XIV Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości było:

„Wady, roszczenia oraz bezpieczeństwo przy podpisywaniu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.”

Zoragnizowane przez nas spotkanie pod patronatem Polskiej Fedracji Stowarzyszeń Zawdów Nieruchomościowych zaowocowało prezentacjami dwóch firm sponsorujących oraz trzema wykładami w wykonaniu mecenasa Przemysława Ćwieka oraz dr inż. Jerzego Dylewskiego.

Tematyka XIV Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości obejmowała głównie zagadnienia związane z konstruowaniem umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, najczęściej popełnianymi błędami w umowach najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz pułapkach solidarnej odpowiedzialności przy budowlanym podwykonawstwie.

Swoje produkty reprezentowali:

Wszystkim uczestnikom XIV Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości, Gościom oraz Wystawcom serdecznie dziękujemy za współpracę, udział oraz miłą atmosferę którą udało nam się stworzyć. Mamy nadzieję, że i tym razem Spotkania przysłużyły się poszerzeniu wiedzy, integracji środowiska, oraz stanowiły forum wymiany poglądów i doświadczeń.