Etykieta i savoir-vivre w biznesie

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, osobami realizującymi biznesowe kontakty międzynarodowe, osób kształtujących wizerunek firmy.

Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Cele szkolenia
Podniesienie niezbędnych umiejętności związanych z:

  • regułami savoir-vivre’u w obszarze relacji biznesowych
  • budowaniem prestiżu firmy i jej pracowników
    profesjonalną
  • komunikacją z klientami
  • zasadami precedencji w różnych sferach działalności w biznesie
  • zachowaniem zgodnym z etykietą w środowisku międzynarodowym

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagańzamawiającego.

Koszt - 450/650 zł/os.
Czas trwania - 8/16h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.