Kompleksowe szkolenie dla kadr obsługujących nieruchomości gminy

Szkolenie skierowane jest dla kadr obsługujących nieruchomości gminy. Szkolenie może zostaćzorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

 1. Użytkowanie wieczyste gruntu – uczestnictwo m.st. Warszawy jako trzeciej strony czynności prawnej z uwagi na posiadanie udziałów w budynku stanowiącym nieruchomość wspólną.

 2. Weryfikacja prawidłowości operatu szacunkowego.

 3. Podatek dochodowy wspólnoty mieszkaniowej, zwolnienia od podatku, VAT, rozliczanie

  pożytków.

 4. Zasady rozliczania mediów.

 5. Adaptacje, przebudowy strychów w zakresie ustawy o własności lokali i gospodarowaniu

  nieruchomościami w nieruchomościach z udziałem jednostki samorządu.

 6. Sprzedaż lokalu powstałego w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości.

 7. Sporządzanie umów przedwstępnych sprzedaży lokali.

 8. Sposoby rozwiązywania niekorzystnych dla wspólnoty mieszkaniowej umów z

  administratorami.

 9. Administrator jako członek zarządu wspólnoty – etyka zawodowa zarządcy nieruchomości.

 10. Zarząd komisaryczny – regulacje prawne dotyczące sposobu ustanowienia i okresu trwania (przesłanki konieczne do likwidacji zarządu komisarycznego).

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagańzamawiającego.

Koszt - 470 zł/os.
Czas trwania - 16h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.