Pośrednik w obrocie nieruchomościami - studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (niezależnie od ukończonego kierunku), zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
Cel studiów

Celem studiów o profilu pośrednik w obrocie nieruchomościami jest przygotowanie teoretyczne do pełnienia funkcji pośrednika w obrocie nieruchomościami. i uzyskania licencji zawodowej PFSZN lub PPRN pośrednika w obrocie nieruchomościami. Program studiów odpowiada minimum programowemu Ministra Infrastruktury dla studiów podyplomowych.

Informacje:
 • Głównym organizatorem jest Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, natomiast my odpowiadamy za rekrutację i wsparcie marytoryczne prowadzonych studiów
 • Czesne obejmuje udział w studiach podyplomowych, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, egzamin końcowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 • Termin rozpoczęcia studiów zależy od uzbierania minimum 30 osobowej grupy
 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach od ok. 9:00 do ok. 17:00, co dwa tygodnie
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego (test zamknięty)
 • Absolwenci po ukończeniu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu gospodarowania nieruchomościami o specjalności pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Koszt:
 • wpisowe – 300 zł
 • I semestr -1250 zł
 • II semestry – 2500 zł
 • płatność w miesięcznych ratach (8 rat – wartość jednej raty) – 312,50 zł 

Zachęcamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w studiach poprzez telefon lub mail. Nie zobowiązuje ona Państwa do niczego. Daje nam tylko orientacyjną liczbę osób zainteresowanych rozpoczeciem studiów, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć kroki w celu ich uruchomienia. Jesteśmy firmą niezależną, rozpoczynamy studia nawet w połowie trwania semestru akademickiego. Po uzbieraniu grupy informujemy o terminie rozpoczęcia, a następnie wymagamy:

 • oryginalnego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)
 • dwa zdjęcia
 • skan dowodu osobistego
 • dokonanie wpłaty wpisowego, oraz dostarczenie potwierdzenia jego wykonania podpisania umowy o studiowaniu

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.