Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematem prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony lub zakladki „Zapisz się”, a także dla grup zorganizowanych np. grupy pracowników.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

 1. Proces postępowania administracyjnego przy wydawaniu pozwoleń na budowę i zgłaszania do realizacji obiektów nie wymagających pozwoleń na budowę w oparciu o zapisy Ustawy „Prawo Budowlane” oraz zapisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 2. Proces przygotowania inwestycji i warunków jakie trzeba spełnić dla uzyskania pozwolenia na budowę w świetle obowiązującego prawa.

 3. Proces planowania i realizacji procesu inwestycyjnego i miejsce kosztorysów, procesu projektowania, uzyskiwania prawomocnych pozwoleń na budowę, umów realizacyjnych w procesie inwestycyjnym w budownictwie.

 4. Kosztorys inwestorski w postępowaniach przetargowych stanowiących podstawę do ustalenia szacunkowego kosztu wykonania określonych robót i jest przygotowywany przez zamawiającego.

 5. Kosztorys powykonawczy, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy.

 6. Zasady weryfikacji ofert w procesie przetargowym w oparciu o kosztorys inwestorski i

  dociekania obiektywnej zasadności wyboru wykonawcy.

 7. Zasady sporządzania umów wzajemnych, realizacyjnych w relacjach pomiędzy

  zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych w procesie inwestycyjnym.\

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagańzamawiającego.

Koszt - 470 zł/os.
Czas trwania - 16h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.