Prowadzenie Książki Obiektu budowlanego i prawidłowe użytkowanie nieruchomości po zmianach regulacji prawnych

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich chących pogłębić swoją wiedzę na temat prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego a także prawidłowego użytkowania nieruchomości po zmianach prawnych. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. Jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany i jak odpowiedzialność za użytkowany obiekt spoczywa na właścicielu oraz zarządcy zgodnie z najnowszymi wytycznymi NB i zapisami Prawa Budowlanego?
  2. Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku obowiązują w 2017 r.
  3. Plany sytuacyjne, opracowania techniczne dotyczące obiektu, protokoły odbioru robót remontowych oraz protokoły awarii i katastrof budowlanych – co i w jakim zakresie należy dodatkowo umieścić w KOB wg aktualnych wytycznych NB.
  4. Co przed sezonem zimowym trzeba skontrolować w pierwszej kolejności w zależności od rodzaju sprawdzanego budynku oraz jakie dokumenty i wpisy umieścić w KOB?
  5. Co najczęściej ulega zniszczeniom w konstrukcjach, elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych i może wpłynąć na bezpieczeństwo obiektu, kiedy podjąć decyzję o usunięciu usterki, a kiedy można się z nią wstrzymać.
  6. Wymagania dotyczące kontroli instalacji – które z instalacji obecnych w budynkach mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych podlegają przeglądom, kiedy i jakie badania oraz pomiary należy wykonać i jak przygotować poprawnie wypełnione protokoły pokontrolne.
  7. Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktycznie dla zarządcy lub właściciela nieruchomości.

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagańzamawiającego.

Koszt - 250 zł/os.
Czas trwania - 10h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.