Skuteczna komunikacja wewnętrzna i komunikowanie zmian w firmie

Szkolenie adresowane jest do osób zawodowo zajmujących się komunikacją wewnętrzną w firmach i organizacjach a także do Kadry Zarządzającej.

Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. zwiększenie zrozumienie celów biznesowych firmy wśród pracowników

  2. budowanie dobrego wizerunku firmy, marki i zarządu wewnątrz organizacji

  3. zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników

  4. skuteczne promowanie wizji, misji, wartości firmy i jej kultury organizacyjnej

  5. zwiększenie efektywności dwukierunkowej komunikacji z pracownikami

  6. umiejętne przeprowadzanie zmian i ich skuteczne komunikowanie

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagańzamawiającego.

Koszt - 450/650 zł
Czas trwania - 8/16h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.