Skuteczna komunikacja wewnętrzna i komunikowanie zmian w firmie

Szkolenie adresowane jest do osób zawodowo zajmujących się komunikacją wewnętrzną w firmach i organizacjach a także do Kadry Zarządzającej.

Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. zwiększenie zrozumienie celów biznesowych firmy wśród pracowników
  2. budowanie dobrego wizerunku firmy, marki i zarządu wewnątrz organizacji
  3. zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników
  4. skuteczne promowanie wizji, misji, wartości firmy i jej kultury organizacyjnej
  5. zwiększenie efektywności dwukierunkowej komunikacji z pracownikami
  6. umiejętne przeprowadzanie zmian i ich skuteczne komunikowanie

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego.

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

 

 

Prześlij nam infromację o zainteresowaniu szkoleniem, wypelniajac formularz zgłoszeniowy. Nie zobowiązuje do niczego. Daje nam informację o ilości zainteresowanych osób.

 

Wybierz na co chcesz się zgłosić:

TELEFON

(22) 59 00 706