Rzeczoznawca majątkowy

Studia: rzeczoznawca majątkowy

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (niezależnie od ukończonego kierunku), zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

Cel studiów
Celem studiów o profilu wyceny nieruchomości jest przygotowanie teoretyczne do zdobycia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Ukończenie studiów podyplomowych jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego oraz zdania egzaminu państwowego aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów odpowiada minimum programowemu Ministra Infrastruktury dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Informacje:

 • Głównym organizatorem jest Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, natomiast my odpowiadamy za rekrutację i wsparcie marytoryczne prowadzonych studiów
 • Czesne obejmuje udział w studiach podyplomowych, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, egzamin końcowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 • Termin rozpoczęcia studiów zależy od uzbierania minimum 30 osobowej grupy
 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach od ok. 9:00 do ok. 17:00, co dwa tygodnie
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego (test zamknięty)
 • Absolwenci po ukończeniu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu gospodarowania nieruchomościami o specjalności rzeczoznawcy majątkowego
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Koszt studiów

 Koszt
wpisowe300 zł
1 semestr1700 zł
2 semestry3400 zł
płatność w miesięcznych ratach (8 rat - cena jednej raty)425 zł

Zachecamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w studiach za pomocą formularza na dole strony. Nie zobowiązuje ona Państwa do niczego. Daje nam tylko orientacyjną liczbę osób zainteresowanych rozpoczeciem studiów, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć kroki w celu ich uruchomienia. Jesteśmy firmą niezależną, rozpoczynamy studia nawet w połowie trwania semestru akademickiego. Po uzbieraniu grupy informujemy o terminie rozpoczęcia, a następnie wymagamy:

 • oryginalnego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)
 • dwa zdjęcia
 • skan dowodu osobistego
 • dokonanie wpłaty wpisowego, oraz dostarczenie potwierdzenia jego wykonania
 • podpisania umowy o studiowaniu

 

Formularz zgłoszenia chęci uczestnictwa w studiach

Zapraszamy serdecznie!

TELEFON

(22) 59 00 706