Postępowanie administracyjne

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematem postępowania administracyjnego, w tym Książką Obiektu Budowlanego oraz Prawem o Ustroju Sądów Administracyjnych. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. Sprawa administracyjna
  2. Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym
  3. Strona w postępowaniu administracyjnym
  4. Zagadnienia „techniczno – procesowe” w postępowaniu administracyjnym
  5. Postępowanie wyjaśniające w postępowaniu administracyjnym
  6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym
  7. Środki zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych.
  8. Postępowania szczególne w kodeksie postępowania administracyjnego

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego.

 

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

 

 

Prześlij nam infromację o zainteresowaniu szkoleniem, wypelniajac formularz zgłoszeniowy. Nie zobowiązuje do niczego. Daje nam informację o ilości zainteresowanych osób.

 

Wybierz na co chcesz się zgłosić:

TELEFON

(22) 59 00 706