Prawo zamówień publicznych w praktyce

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematem prawa zamówień publicznych i jego funkcjonowaniem w praktyce. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 30 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji.
  3. Wynagrodzenie kosztorysowe a wynagrodzenie ryczałtowe.
  4. Warunki udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających.
  5. Rozliczanie zamówień dodatkowych i uzupełniających.
  6. Zmiany umów a kwalifikowalność wydatków.
  7. Negocjacje w zamówieniach publicznych.

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego.

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

 

 

Prześlij nam infromację o zainteresowaniu szkoleniem, wypelniajac formularz zgłoszeniowy. Nie zobowiązuje do niczego. Daje nam informację o ilości zainteresowanych osób.

 

Wybierz na co chcesz się zgłosić:

TELEFON

(22) 59 00 706