Szkolenie dla kandydatów na kierowników administracyjno-finansowych

Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na kierowników administracynjo-finansowych. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

Zamówienia publiczne:

  • Wprowadzenie do zamówień publicznych.
  • Zamówienia publiczne w kontekście inwestycji budowlanych.
  • Procedury dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych

 

Infrastruktura i zarządzanie majątkiem

  • Gospodarka nieruchomościami i składnikami majątkowymi na placówkach zagranicznych w kontekście przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  • Gospodarka samochodowa na placówkach zagranicznych w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Dzieła sztuki: opieka i zasady gospodarowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Proces inwentaryzacji, sposoby przeprowadzenia, odpowiedzialność kierownika jednostki, instrukcja inwentaryzacyjna.
  • Szeroko rozumiany obszar inwestycji i remontów na placówkach zagranicznych w oparciu o przepisy prawa budowalnego /Dz. U 2016 poz. 290/ i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa /Dz.U. 2010 poz. 1579 nr 238/, wraz z elementami kosztorysowania.

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego.

Czas trwania - 48h
(trzy dwudniowe spotkania)

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.