Sztuczna inteligencja AI - studia podyplomowe

Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz technologie rynkowe w tym obszarze są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki światowej. Rozwój tej gałęzi przemysłu w ostatnich latach, dał podstawy do kształcenia specjalistów w  tej dziedzinie.  Zastosowanie Sztucznej Inteligencji już teraz widoczne jest w wielu obszarach życie codziennego oraz w rozwijających się narzędziach biznesowych. 

W świecie nowych praw, regulacji w zakresie stosowania i rozwoju nowych technologii podyktowanych zachodzącymi zmianami, konieczne stało się ustanowienie profesji, a bardziej zagospodarowanie luki, która wypełniłaby i spełniła wymagania stawiane przez rozwijający się świat biznesu wykorzystującego potencjał i możliwości sztucznej inteligencji. 

Dane są wszędzie, a inżynierowie będą musieli wykraczać poza tradycyjne techniki i umiejętności, podczas gdy menedżerowie muszą zrozumieć efekty i potencjał sztucznej inteligencji. Różne poziomy będą musiały współpracować ze sobą w ramach firm i organizacji w celu wdrożenia  i prawidłowego przeprowadzenia transformacji, opracowania nowej wartości dodanej i budowania przyszłości w oparciu o etykę, wiedzę i efektywność z wykorzystaniem narzędzi i technologii sztucznej inteligencji.

Opis kierunku i specyfikacja studiów:

Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Kierunek: Sztuczna Inteligencja

Forma: Studia Podyplomowe – dwa semestry

Organizacja zajęć: niestacjonarne 

Obszar wiedzy obejmuje tematykę wspierającą implementacje systemów cyberbezpieczeństwa, narzędzi i systemów komunikacji IoT, mechanizmów finansowania technologii, etyki, podstaw prawnych, języka maszynowego / ML, technologii blockchain oraz NFT, zagadnień RPA, wykorzystania narzędzi w obszarze transportu, mobilności i światowej logistyki w celu budowania odporności społeczeństwa. 

Dla osób nie posiadających wyższego wykształcenia dopuszczalna jest forma udziału w charakterze słuchacza kursu z certyfikatem ukończenia wydawanego przez Brytyjski New Science Technology Agency.

Program studiów jako jedyny opracowany przy udziale wyłączenie ekspertów Grupy Roboczej Sztucznej Inteligencji przy Cyfryzacji KPRM.

Specjalni goście, wykładowcy oraz patroni:
 • mec. Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego
 • Janusz Janiszewski, Advanced CEO, ATM Expert, UTM Expert, Aviation Expert, PhD Candidate
 • Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst
 • Organizator kierunku studiów wystąpił z wnioskiem o patronat ministra cyfryzacji
  (w trakcie procedowania)
 • Europejski Instytut Gospodarczy
 • Polish Council for Britain
 • New Science Technology Agency
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Kadra wykładowa:
 • Eksperci Grupy Roboczej Sztucznej Inteligencji KPRM
 • Eksperci z obszaru Cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z obszarami wiedzy teoretycznej i przede wszystkim praktycznej w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennych zastosowaniach, ale również w zakresie zagadnień biznesowych oraz wspierających organizację biura i prowadzenie urzędu lub też spółki. Zapoznanie słuchaczy z dziedzinami wiedzy dotyczącymi obszarów sztucznej inteligencji. Umożliwienie posiądnięcia umiejętności rozpoznawania obszarów występowania sztucznej inteligencji oraz potencjału wynikającego w jej adopcji dla celów osobistych i własnych organizacji. 

Dostosowanie kompetencji słuchaczy (nawet tych w żaden sposób niepowiązanych z informatyką) do umiejętnego, praktycznego wykorzystania technologii i narzędzi do podejmowania działań, które w dalszej perspektywie mają doprowadzić do realizacji oczekiwań środowisk biznesu związanych z implementacją sztucznej inteligencji we wszystkich obszarach gospodarki. 

Kierunek ten oraz jego formuła wychodzą na przeciw przyszłym regulacjom i legislacji, jak również rosnącemu zapotrzebowaniu na personel znający podstawy uregulowań zagadnień prawnych, jak również obszary i metody implementacji, jak również źródła finansowania dla Transformacji własnych organizacji i firm.

Cele kształcenia:

Po ukończeniu tego kierunku, absolwent pozyska teoretyczną i praktyczną wiedzę z następujących obszarów: 

 • Wybranych elementów prawa AI, etyki oraz zasad testowania i wdrażania sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej i w Polsce;
 • Źródeł przepisów prawa oraz polityk związanych z kształtowaniem przyszłych mechanizmów adopcji rozwiązań oparach o sztuczną inteligencję w wybranych Państwach oraz w UE i w Polsce;
 • Teoretyczną i praktyczną wiedzę posługiwania się zagadnieniami oraz technologiami dotyczącymi boków łańcuchów: Blockchain jak również praktycznego podejścia do tzw. Tokenów (NFT) oraz podstaw Inteligentych Kontraktów (SmartContracts);
 • Praktyczną wiedzę nt. elementarnych narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu rozwiązań sztucznej Inteligencji;
 • Wiedzę nt. modeli i struktur danych w tym sposobu ich opisu dla celów późniejszego wykorzystania w ramach projektów sztucznej inteligencji;
 • Praktyczną wiedzę dotyczącą możliwości symulowania pewnych modeli w ramach środowiska testowego oraz podstawy języka maszynowego dla celów poprawnej komunikacji z systemami sztucznej inteligencji;
 • Praktyczną znajomość zagadnień obejmujących tematykę cyberbezpieczeństwa oraz Internetu rzeczy (IoT) w tym zasad komunikacji dla potrzeb systemów zabezpieczania danych;
 • Praktycznego zastosowania rozwiązań pozwalających na wybór pomiędzy automatyzacją a całkowitym dostosowaniem środowiska do robotyzacji procesów biznesowych i organizacyjnych;
 • Praktycznej znajomości narzędzi pracy z wykorzystaniem elementów wspieranych przez sztuczną inteligencję;
 • Zrozumienia potrzeby implementacji sztucznej inteligencji z uwzględnieniem zasad przeciwdziałania dyskryminacji, ochrony ludzi i minimalizacji ryzyk;
 • Wiedzę nt. Potrzeby i zakresu działania procesów wytłumaczalności decyzji podejmowanych przez sztuczną inteligencję;
 • Elementarną wiedzę z zakresu komputerów kwantowych, sieci neuronowych;
 • Szereg przykładów adopcji technologii dla potrzeb wsparcia codziennej pracy ale również dla celu związanych z ochroną planety i przeciwdziałaniu skutkom kataklizmów, klęsk, pandemii i wojen. 
Wymagane dokumenty:
 • Skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych (możliwość wgrania na stronie) 
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy (elektroniczna wersja na stronie) 
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej (800 zł) – formularz i dane dostępne na stronach (do płatności kartą) oraz poniżej w przypadku transferu środków elektronicznie z konta bankowego lub wpłaty na konto za pośrednictwem przekazu pocztowego: 
  TOMASZ PARDO CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
  ul.Kawęczyńska 36, 03-772 , Warszawa, Wyższa Szkoła Menedżerska

  Numer Konta: Bank Millenium S.A. 08 1160 2202 0000 0005 1769 8972 

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.