Bezpieczeństwo budynków kontrole i przeglądy – obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości

Szkolenie skierowane jest dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem budynków, kontrolami i ich przeglądami, a także obowiązkami, które spoczywają na właścicielu i zarządcy nieruchomości. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. Obowiązujące uregulowania – zmienione podstawy prawne dla zarządców i właścicieli.

  2. Obowiązek prowadzenia KOB w świetle wymogów prawa.

  3. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego.

  4. Bezpieczeństwo budynków i budowli – nowe warunki techniczne.

  5. Planowanie napraw i remontów.

  6. Kontrole budynków przez Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego.

TELEFON

(22) 59 00 706

Koszt - 250 zł/os.
Czas trwania - 10h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.