Szkolenia

KONTROLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE W UJĘCIU PRAKTYCZNYM – POZIOM ROZSZERZONY

KONTROLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE W UJĘCIU PRAKTYCZNYM – POZIOM PODSTAWOWY

KOMPLEKSOWE SZKOLENIE DLA KADR OBSŁUGUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY

PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE

PRAWO BUDOWLANE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

PRZEWODNIK PO RODO

NOWELIZACJA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

NOWELIZACJA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

WINDYKACJA DŁUGÓW SPADKOWYCH

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- FINANSOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW KONTROLE I PRZEGLĄDY

PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SEZONU ZIMOWEGO

MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE ORAZ KONSTRUOWANIE UGÓD

SZTUKA AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI – AKTUALNE ZMIANY USTAWOWE

PRAKTYCZNE WARSZTATY MEDIALNE - WYSTĄPIENIA PRZED KAMERĄ

RZECZNIK PRASOWY W ORGANIZACJI - SZKOLENIE PRAKTYCZNE I WARSZTATY MEDIALNE

SKUTECZNA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I KOMUNIKACJA ZMIAN W FIRMIE

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA I ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI

ETYKIETA I SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE

E-PR I CONTENT MARKETING

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I PUBLIC RELATIONS

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.