E-PR i content marketing

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się public relations, kształtowaniem wizerunku firmy i marki. Szkolnie ma wymiar praktycznych warsztatów.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy również osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w branży PR.

Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. budowanie dobrego wizerunku firmy i marki
  2.  zwiększenie efektywności komunikacji z otoczeniem
  3. umiejętność doboru narzędzi e-pr oraz sprawnego zarządzania treściami
  4. zapewnienie właściwej obecności w przekazach medialnych
  5. właściwe wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań i narzędzi PR

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagańzamawiającego

Koszt - 450/560 zł/os.
Czas trwania - 8/16h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.