Kontroling w przedsiębiorstwie w ujęciu praktycznym – poziom podstawowy

Szkolenie skierowane jest dla osób zainteresowanych kontrolingiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu właściwie zaprojektowanego kontrolingu dla przedsiębiorstwa, tworzenie informatycznych narzędzi kontrolingu, rola systemów finansowo-księgowych w tworzeniu efektywnej informacji zarządczej, zasady tworzenia raportów analitycznych, implementowanie systemu oraz skuteczna współpraca w celu uzyskania poprawy efektywności wszystkich obszarów przedsiębiorstwa

Program szkolenia ustalany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego.

Koszt - 1020 zł/os.
Czas trwania - 40h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.