Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Szkolenie skierowane jest dla zainteresowanych tematem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 25 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Szkolenie dotyczy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagańzamawiającego.

Koszt - 250 zł/os.
Czas trwania - 6h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.