OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI – AKTUALNE ZMIANY USTAWOWE

Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

 1. Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi po wejściu w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku

 2. Podstawowe pojęcia objęte regulacją

 3. Zmiany przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi

 4. Omówienie mechanizmu nabywania nieruchomości rolnych obowiązującego od dnia 30

  kwietnia 2016 roku. Ustawowe wyłączenia oraz ograniczenia.

 5. Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w transakcjach sprzedaży nieruchomości rolnych.

 6. Praktyczne konsekwencje obowiązywania ustawy dla rynku nieruchomości.

 7. Ustawowe prawo pierwokupu w zakresie obrotu lasami prywatnymi wprowadzone ustawą z

  dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach. Prawo pierwokupu Skarbu Państwa (poprzez Lasy Państwowe) gruntów zalesionych sprzedawanych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 8. Minimalne powierzchnie działek powstałych w wyniku podziału.

 9. Postępowanie administracyjne związane z podziałem.

 10. Możliwości wydzielenia działek mniejszych od minimalnej normy powierzchniowej;

  postępowanie administracyjne z tym związane.

 11. Możliwości podziału nieruchomości wymienionych w art.11 ustawy o wstrzymaniu

  sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagańzamawiającego.

Koszt - 250 zł
Czas trwania - 10h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.