Odpowiedzialność odszkodowawcza przedstawicieli administraci publicznej i funkcjonariuszy za błędy w pracy

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematem odpowiedzialności odszkodowawczej przedstawicieli administracji publicznej i funkcjonariuszy za błędy w pracy. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. Odpowiedzialność władz publicznych w świetle Konstytucji

  2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone

  3. Analiza wyroków Trybunału Konstytucyjnego

  4. Tematyka prywatyzacji zadań publicznych, a odpowiedzialność odszkodowawcza

  5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności odszkodowawczej

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagańzamawiającego.

Koszt - 250 zł/os.
Czas trwania - 10h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.