Postępowanie administracyjne

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematem postępowania administracyjnego, w tym Książką Obiektu Budowlanego oraz Prawem o Ustroju Sądów Administracyjnych. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. Sprawa administracyjna

  2. Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym

  3. Strona w postępowaniu administracyjnym

  4. Zagadnienia „techniczno – procesowe” w postępowaniu administracyjnym

  5. Postępowanie wyjaśniające w postępowaniu administracyjnym

  6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym

  7. Środki zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych.

  8. Postępowania szczególne w kodeksie postępowania administracyjnego

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagańzamawiającego.

Koszt - 250 zł/os.
Czas trwania - 10h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.