Prawo zamówień publicznych w praktyce

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematem prawa zamówieńpublicznych i jego funkcjonowaniem w praktyce. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 30 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  2. Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji.

  3. Wynagrodzenie kosztorysowe a wynagrodzenie ryczałtowe.

  4. Warunki udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających.

  5. Rozliczanie zamówień dodatkowych i uzupełniających.

  6. Zmiany umów a kwalifikowalność wydatków.

  7. Negocjacje w zamówieniach publicznych.

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego.

 

Koszt - 250 zł/os.
Czas trwania - 10h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.