Przygotowanie nieruchomości do sezonu zimowego

Szkolenie skierowane jest dla zainteresowanych tematem przygotowania nieruchomości do sezonu zimowego. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. Identyfikacja słabych elementów konstrukcyjnych obiektów, mogących nie wytrzymaćtrudów zimy.

  2. Zabezpieczenie konstrukcji dachowych i elementów elewacyjnych przed działaniem wiatru, mrozu i opadów.

  3. Zapewnienie sprawności elementów umożliwiających swobodną komunikację – zadaszenia, systemy podgrzewania dróg i wjazdów garażowych.

  4. Ustalenie miejsc zrzutu śniegu z dachu.

  5. Usprawnienie samozamykaczy, uszczelnień w drzwiach i bramach.

  6. Zgromadzenie środków przeciwpoślizgowych i narządzi.

  7. Przewidywane obsady osobowej do działania w sytuacjach ekstremalnych.

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagańzamawiającego.

Koszt - 250 zł/os.
Czas trwania - 10h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.