Windykacja długów spadkowych

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematem windykacji długów spadkowych. Szkolenie może zostać zorganizowane dla minimum 20 osobowej grupy uczestników zebranych za pomocą formularza na dle strony/zakładki „Zapisz się” lub grup zorganizowanych np. grupy pracowników (dowolna liczba uczestników – cena ustalana indywidualnie).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia*:

  1. Postępowanie eksmisyjne w stosunku do małoletnich nieobjętych wyrokiem
  2. Roszczenie tytułu wykonalności na współmałżonka
  3. Postępowanie sądowe o wyjawienie majątku
  4. Postępowanie w stosunku osób reprezentujących firmy po bezskutecznej egzekucji komorniczej zgodnie z tytułem wykonawczym
  5. Zasady odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 103- 1034(3) k.c.):
  6. Postępowanie egzekucyjne
  7. Odpowiedzialność subsydiarna z art. 299 k.s.h.
  8. Panel dyskusyjny

*Program modyfikowany jest przed każdym szkoleniem, w celu uaktualnienia oraz dostosowania go do grupy szkolonych.

Szkolenie organizowane jest w budynku Wyższej Szkoły Menedżerskiej lub siedzibie firmy zamawiającej, a jego termin uzależniony jest od ilości chętnych osób lub konkretnych wymagań zamawiającego

Koszt - 250 zł/os.
Czas trwania - 10h

Szkolenie kończy się otrzymaniem dyplomu.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.