ZOBACZ JAK BYŁO NA XIV MAZOWIECKICH SPOTKANIACH ZARZĄCÓW NIERUCHOMOŚCI

XIV Mazowieckie Spotkania Zarządców Nieruchomości za nami. W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36 mieliśmy okazję gościć ok. 80 osób. Wszystkim obecnym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie!

Tematem przewodnim XIV Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości było:

„Wady, roszczenia oraz bezpieczeństwo przy podpisywaniu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.”

Zoragnizowane przez nas spotkanie pod patronatem Polskiej Fedracji Stowarzyszeń Zawdów Nieruchomościowych zaowocowało prezentacjami dwóch firm sponsorujących oraz trzema wykładami w wykonaniu mecenasa Przemysława Ćwieka oraz dr inż. Jerzego Dylewskiego.

Tematyka XIV Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości obejmowała głównie zagadnienia związane z konstruowaniem umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, najczęściej popełnianymi błędami w umowach najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz pułapkach solidarnej odpowiedzialności przy budowlanym podwykonawstwie.

Wszystkim uczestnikom XIV Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości, Gościom oraz Wystawcom serdecznie dziękujemy za współpracę, udział oraz miłą atmosferę którą udało nam się stworzyć. Mamy nadzieję, że i tym razem Spotkania przysłużyły się poszerzeniu wiedzy, integracji środowiska, oraz stanowiły forum wymiany poglądów i doświadczeń.

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.