Zarządca nieruchomościami - kurs

Kurs zawodowy z zakresu zarządzania nieruchomościami jest dla osób zainteresowanych rozpoczęciem pracy na stanowiskach zarządcy nieruchomościami czy agenta nieruchomości. Kurs przygotowuje do egzaminu na licencję zarządcy nieruchomościami FPPRN.

Program kursu obejmuje najważniejsze i kluczowe zagadnienia pozwalające na poznanie pełnej specyfiki oraz solidne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu.

W ramach kursu omawiane są między innymi:
  • podstawy wiedzy z zakresu prawa
  • podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej
  • obrót nieruchomościami w praktyce
  • rynek nieruchomości w praktyce
Szczegółowy program kursu: Miniumum programowe

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, aktywnych zawodowo zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami posiadających długoletnią praktykę zawodową i dydaktyczną. Ukończenie kursu daje możliwosć przystąpienia do egzaminu FPPRN, którego wynik pozytywny upoważnia do otrzymania licencji zawodowej z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Do egzaminu mogą przystąpić osoby z conajmniej średnim wykształceniem.

Koszt - 850 zł
Czas trwania - 48h

Do kosztów kursu należy doliczyć cenę egzaminu – 170 zł oraz wydania licencji – 80 zł

  • oryginalnego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)
  • dwa zdjęcia
  • skan dowodu osobistego
  • dokonanie wpłaty wpisowego, oraz dostarczenie potwierdzenia jego wykonania podpisania umowy o studiowaniu

CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003 03-772 Warszawa

NIP:527-125-39-36

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami istnieje na rynku od 1998 roku.